Jatkuvan liu´un lähestyminen vähentää päästöjä ja melua

Jatkuvan liu´un lähestyminen eli CDO (Continuous Descent Operation) on laskeutumismenetelmä, joka tähtää ympäristöystävällisempien lentotapojen yleistymiseen.

Lähestymismenetelmällä pyritään vähentämään laskeutuvien koneiden melua, pakokaasupäästöjä ja polttoaineen kulutusta muuttamalla lentäjien, lentoyhtiöiden ja lennonjohdon toimintatapoja, erityisesti yöajan liikenteessä.

Tavoitteena on nostaa CDO-lähestymisen osuutta erityisesti yöajan liikenteessä. Vuorokausitasolla CDO-lähestymisten osuus Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä lähes 60 %, mikä on kansainvälisesti hyvää luokkaa.

Lennonjohto luo mahdollisuuden siihen, että lentäjä on vapaa tekemään jatkuvan liu'un lähestymisen. Tällöin lentäjä voi ilma-aluksen teknisten järjestelmien tuella toteuttaa nopeus- ja korkeusprofiililtaan optimaalisen lähestymisen, ja välttää tavanomaisen vaakalentovaiheen. Parhaimmillaan lähestymisvaiheen päästöjä voidaan vähentää 10-30 %. Suurilla lentokoneilla tämä tarkoittaa jopa paria sataa polttoainekiloa lähestymistä kohden. Myös melu vähenee.

Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa on esitetty tavoitteet jatkuvan liu´un menetelmän käyttämiseen, päiväaikaan klo 07-22 tavoite on 70 % ja yöaikaan klo 22-07 80 %. Finavia tekee tiiviisti yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa CDO-lähestymisten lisäämiseksi.

Menetelmän onnistumisprosentit julkaistaan neljännesvuosittain Lentokonemelukatsauksissa.

Mitä on jatkuva liuku?

CDO eli jatkuva liuku on sitä, että lentokoneen lentoreitti ja lentoprofiili optimoidaan niin, ettei tarvetta vaakalentovaiheelle ole ennen liukua. Myös tehon käyttö ja hidastuminen on optimoitu niin, että melu sekä polttoaineen kulutus vähenevät. Meluun lentomenetelmällä on suurin vaikutus ennen liukua eli kauempana kuin 10 km kiitotiestä.