Lentoliikenne on järkevää joukkoliikennettä

Lentomatkaan tarvitsee vain 6 km tietä

 • Lentoliikenteen tarvitsema infrastruktuuri on maantie- tai rautatieliikenteeseen verrattuna kevyt – Finavian 21 lentoasemalla on alle 60 kilometriä kiitotietä.
 • Lentomatkaan Helsingistä Kajaaniin tarvitset 6 km kiitotietä kun autolla samaan matkaan tarvitset 550 km tietä.
 • Lentomelu rajoittuu lentoasemien läheisyyteen: siviililentoliikenteen melualueilla asuu noin 20 000 ihmistä kun muiden liikennemuotojen melun piirissä asuu noin 900 000 - 1 000 000 ihmistä.
 • Lentoliikenteen infrastruktuuri on arvioitu liikenneverkoista selkeästi korkeatasoisimmaksi.
 • Lentoliikenne on Suomessa ainoa liikennemuoto, jonka verkostoa yhteiskunta ei tue.

550 km/h liukkaallakin kelillä

 • Kiitotiet pidetään kesäkelissä lentoasemilla vuoden ympäri.
 • Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan käytetään ensisijaisesti mekaanisia keinoja: harjausta ja aurausta.
 • Kemiallisina sulatusaineina käytetään asetaatteja ja formiaatteja, jotka ovat ympäristölle vähiten haitallisia aineita.
 • Lentoliikenne on tilastollisesti turvallisin liikennemuoto: turvallisuus tulee aina ensin!

Kiitotieden liukkaudentorjunta

Mieluummin sitä viettää aikaa paikan kuin tien päällä

 • Kotimaan lentomatkoilla potkuri- ja suihkukoneet palvelevat yhtä nopeasti
 • Lentomatka Helsingistä Kajaaniin kestää tunnin, autolla aikaa kuluu noin 7 tuntia.
 • Säästät aikaa sekä matkustat mukavasti ja turvallisesti.
 • Työmatkalla pystyt keskittymään olennaiseen.
 • Finavian tavoitteena on lähdöstä perille ulottuva vihreä joukkoliikenneketju (bussi/juna – lentokone – bussi/juna).

Lentoliikenne kantaa vastuunsa

 • Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat globaalisti  noin 2 % ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä.
 • Lentoliikenne on liitetty EU:n päästökauppajärjestelmään vuonna 2012 edelläkävijänä kaikista liikennemuodoista.
 • Päästökaupan tavoitteena on vähentää päästöjä kustannustehokkaalla tavalla.
 • Biopolttoaineita on jo käytetty kaupallisessa liikenteessä ja niiden valmistustekniikkaa kehitetään aktiivisesti myös Suomessa.

Ilmailutoiminta ja EU:n päästökauppa (Trafi)
Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa (LVM)

Yksi matkustaja kuluttaa täydessä koneessa 2,6 litraa polttoainetta 100 kilometrillä

 • Kotimaan liikenteessä potkurikoneella (ATR) polttoaineen kulutus on 2,5–3 l / 100 km / henkilö täydessä koneessa.
 • Lapin lennoilla suihkukoneen (A320) kulutus on parhaimmillaan 3,4 l / 100 km / istuin täydessä koneessa.
 • Kuinka paljon sinun autosi kuluttaa vastaavalla matkalla?

Lentoliikenteen päästölaskuri (Kv. siviili-ilmailujärjestö ICAO)

Lentoliikenne on energiatehokas tapa liikkua

 • Polttoaineen kulutus on pienentynyt istuinta kohti 70 % viimeisen 40 vuoden aikana.
 • Päästöjä ja polttoaineen kulutusta lentokoneiden laskeutumisessa voidaan vähentää myös jatkuvan korkeuden vähentämisen menetelmällä (CDO = continuous descent operation).
 • Suomen ilmatila on ympäristötehokas, sillä siviili- ja sotilasilmailun tarpeet sovitetaan päivittäin suunnitelmallisesti yhteen.
 • Kotimaan liikenteessä eri pituisilla matkoilla käytetään matkan pituuteen sopivia energiatehokkaita lentokoneita.

CDO-lähestymiset
Suomen lentoliikenteen päästöjen vähentämisohjelma (Trafi)