Slot-pyynnöt Helsinki-Vantaalle

Airport Coordination Finland vastaa slot-aikojen myöntämisestä Helsinki-Vantaalle, joka on ainoa koordinoitu lentoasema Suomessa.

Kaikkien Helsinkiin saapuvien ja Helsingistä lähtevien operaattoreiden on aina tehtävä slot-pyyntö laskeutumista tai lentoonlähtöä varten ja saatava siitä vahvistus ennen operointia. Ainoastaan Slot Clearance Request (SCR) -muotoiset viestit uusista slot-pyynnöistä, -muutoksista tai -peruutuksista hyväksytään. Lentoyhtiöitä pyydetään toimittamaan slot-pyynnöt osoitteeseen:

 Lue lisää lentoasemakoordinoinnista.  

Slot-koordinaatio komitea

Slot-koordinaatio komiteaan voivat osallistua säännöllisesti Helsinki-Vantaan lentoasemaa käyttävät lentoyhtiöiden ja yleisilmailun edustajat sekä lennonjohdon edustajat ja lentoaseman ylläpitäjä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Airport Coordination Finland toimivat komitean tarkkailijoina. 

Jos olet kiinnostunut liittymään komiteaan ja osallistumaan tapaamisiin, lähetä sähköpostia komitean sihteerille Annika Lehtoselle, coord@finavia.fi.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetti S18

Yleisilmailun ja liikelentojen slot-koordinaatio

Operaattorin tai operaattorin valtuuttaman maahuolintayrityksen on tehtävä slot-pyyntö vähintään kolme tuntia ennen suunniteltua saapumis- tai lähtöaikaa.  

Slot-pyynnöt tulee toimittaa EFHK:n liikelentoterminaaliin sähköpostitse osoitteeseen: GAslot.efhk@finavia.fi. Lisätietoja saa, p. +358 20 708 2720

Slot-pyynnöissä tulee antaa seuraavat tiedot:

  • lennon päivämäärä
  • ilma-aluksen identiteetti
  • ilma-aluksen tyyppi
  • lennon laatu
  • arvioitu saapumis- ja/tai lähtöaika
  • lennon lähtö- ja määräpaikka
  • ilma-aluksen rekisteritunnus
  • käytettävä huolintayhtiö

Liikelentoterminaali vahvistaa slot-ajat sähköpostitse. Vahvistus sisältää yllämainittujen lentotietojen lisäksi slot-tunnuksen (SLOT-ID), joka tulee ilmoittaa lentosuunnitelman kohdassa 18.