Finavian kehitysohjelma ulottuu vuoteen 2020

Tarkoituksena on säilyttää Suomen hyvät lentoyhteydet ja varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä.

Investointiohjelma on suuruudeltaan noin miljardi euroa.

Kehittäminen saatiin käyntiin valtion myöntämän 200 miljoonan Euroan pääomituksen turvin. Sen ansiosta Finavian omavaraisuusaste ja mahdollisuudet ottaa velkaa ovat parantuneet. Finavian tulee palauttaa valtion sijoitus takaisin lentoaseman liiketoiminnan tuotoilla.

Investointien pääpaino on Helsinki-Vantaalla, mutta myös muita lentoasemaverkostoon kuuluvia kenttiä ja lennonvarmistusta kehitetään. Lentoasemilla tehdään korjaus- ja ylläpitotöitä kuten kiitoteiden päällystyksiä ja terminaalirakennusten ylläpitoa.

Vuonna 2014 merkittäviä investointihankkeita toteutetaan Helsinki-Vantaan kehitysohjelman lisäksi Turun, Tampere-Pirkkalan, Ivalon ja Rovaniemen lentoasemilla. Yhteensä verkostolentoasemilla investoidaan alkuvaiheessa noin 35 miljoonaa euroa.

Kilpailu lentoasemien välillä kiristyy

Nopeat ja sujuvat yhteydet Aasiaan tarjoava Helsinki-Vantaa on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoliikennekenttä. Aasian ja Euroopan välisen liikenteen ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Pysyäksemme mukana kilpailussa on Helsinki-Vantaan toimintoja ja palveluita kehitettävä entistäkin paremmiksi.

Joka kolmas vaihtomatkustaja valitsee jatkoyhteytensä lentoaseman perusteella.

Jatkossa lentoasemat kilpailevat matkustajista aiempaa kiivaammin. Liikenteen sujuvuus, palvelujen houkuttelevuus ja lyhyet vaihtoajat merkitsevät lentoasemille entistä enemmän.

Mittavia kehityshankkeita on käynnissä useilla eurooppalaisilla lentoasemilla.

 Kehitysohjelma on myös kansallinen investointi

Kansainvälisesti kilpailukykyinen lentoasema on koko Suomen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Lentoliikenne on iso työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentoasema työllistää suoraan tai välillisesti noin 15 000 henkilöä.

Lentoasemat kehittyvät

 

 

 

 

Tiesitkö?

  • Lentoliikenne työllistää suoraan tai välillisesti 100 000 ihmistä.
  • Lentoliikenteen osuus Suomen BKT:sta on 3,2 %.
  • Ilmailualan valtiolle maksamat suorat ja välilliset verot ovat 2,5 mrd euroa.
  • Kehitysohjelman myötä Helsinki-Vantaalle syntyy 5 000 uutta, pysyvää työpaikkaa.
  • Rakennusaikana työllisyysvaikutus on 14 000 henkilötyövuotta.
  • Finavia on 2000-2013 investoinut Helsinki-Vantaalle yli 500 milj. euroa ja verkostokentille yli 170 milj. euroa.